Tilan tarina

Esittely

Lehtolan luomutila sijaitsee Keski-Suomessa Puuppolassa, Jyväskylän pohjoispuolella Jyhkeän Punavuoren juurella, Lehesjärven pohjukassa.

Lehtolan tila on ollut alkujaan maitotila ja 1980-luvun lopulla tilan tuotantosuunta muuttui maidontuotannosta lihatilaksi erikoistuen emolehmiin perustuvaan lihantuotantoon.

Vuonna 2002 tilalla tehtiin sukupolvenvaihdos. Me sisarukset jatkoimme vanhempiemme työtä kehittämällä tilaa eteenpäin kohti uudenmukaisempaa tuotantotapaa. Omasta visiosta varmistuen ja yleisen kiinnostuksen rohkaisemana aloitimme lihan suoramyynnin vuonna 2011.

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on meille tärkeää ja aloimme hiljalleen siirtyä kohti luonnonmukaisempaa tuotantotapaa.

Luomu meillä

Vuodesta 2021 koko tilan tuotanto on ollut luomusertifioitua. Luomutuotanto antaa haastetta karjatilalle, mutta kehittää myös uusia toimintatapoja toimia vuorovaikutuksessa luontoa säästäen. Uskomme huomiseen ja haluamme kehittyä jatkuvasti kohti ekologisempaa tuotantotapaa. Monipuolisella lajikevalikoimalla rehunurmissa ja karjanlannan hyödyntämisellä olemme typpiomavaraisia ja tällä tavoin myös tarjoamme eri hyönteislajeille paremman elinympäristön. Vuonna 2020 tilalle asennettiin aurinkokeräimet, joiden tuotolla pyritään energian osa-aikaiseen omavaraisuuteen.  Pikkuhiljaa etenemme askel kerrallaan kohti parempaa huomista.

Tuotanto­tapamme

Tilalla asustaa laiduntava Limousin -rotuinen emolehmäkarja. Tämä tarkoittaa, että emolehmät vasikoineen laiduntavat kesän ja talvella asustavat vapaasti pihatossa halutessaan ulkoillen.  Vasikat ovat emojensa kanssa ensimmäiset 6 kuukautta ja alkutaipaleelle lähdetään emon ternimaidon turvin. Emolehmän äidinrakkaus vasikkansa kohtaan on ehdoton ja oma vasikka tunnistetaan laumasta. Pikkuhiljaa purtava rehu alkaa kiinnostamaan ja pikkuvasikoista kehittyy reippaita korsirehun syöjiä. Puolivuotiaina vieroituksen jälkeen arki jatkuu samassa vasikkaryhmässä sukupuolittain eroteltuna. Vasikat aikuistuvat ja elävät meillä koko elinkaarensa. Vasikoiden ei tarvitse kokea stressiä vieraasta ympäristöstä missään kasvunvaiheessa.

Laidunaika luomutilalla on pitkä – eläimet laiduntavat aikaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Eläimet saavat nauttia tyypillistä laumaeläimen elämää laitumella tai metsän siimeksessä. Laiduntava karja ylläpitää maalaismaisemaa, tukee luonnon monimuotoisuutta ja ilahduttaa ohikulkevia ihmisiä.

Eläinten hyvinvointi on meille toiminnan ydin; jokainen eläin on meille yksilö ja jokaisella on oma tarinansa. Oman toiminnan seuraamisessa on apuna nautojen terveydenhuoltojärjestelmä Naseva.